O projektu

CeRV CZ, nebo-li CEntrum Rekvalifikací a Vzdělávání je pilotní projekt, který škola SŠEMI a VOŠIS připravila s dalšími sedmi školami pro I-KAP II., kdy připravila zajímavé kurzy dalšího vzdělávání. Projekt byl připraven s vědomím očekávaných změn na pracovním trhu, kdy se předpokládá zvýšení potřeb v oblasti dalšího vzdělávání a rekvalifikací, a tak přicházíme s nabídkou odborných kurzů a rekvalifikací, které jsou díky podpoře projektu I-KAP II. pro zájemce zdarma. Hlavním cílem našich inovativních kurzů dalšího vzdělávání a profesního vzdělávání, kde se klade hlavní důraz na získání praktických dovedností je poskytnout zájemcům takové znalosti, které jim umožní nejen rozšířit si své kompetence v dané oblasti a získat potvrzení o absolvování kurzu, ale u některých kurzů se následně ucházeti o odbornou maturitní zkoušku. Kurzy dalšího vzdělávání v tomto projektu cílí na tři základní skupiny zájemců z řad veřejnosti:

 1. Stávající studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a také vysokých škol.
  Kurzy budou studentům poskytovat prohloubení dovedností a znalostí, které v rámci studia na škole nejsou v osnovách, nebo jejich výuka probíhá většinou pouze teoreticky či okrajově, ačkoliv trh práce očekává hlubší znalost a praktické dovednosti. Studentům se zájmem o danou dovednost takový kurz jim může pomoc rozvíjet jejich talent a praktickou dovednost.
 2. Pedagogy všech pražských škol, od mateřských až po university.
  U kurzů pro tuto skupinu očekáváme přínos v oblasti zkvalitňování jejich vzdělávání na školách, kdy pedagogové či mistři odborných předmětů budou moc získat rozšiřující kompetence pro výuku v jejich oboru.
 3. Absolventi škol a zájemci z řad veřejnosti.
  Třetí skupinou pak budou zájemci z řad veřejnosti, kteří v takovém kurzu mohou získat scházející znalosti, dovednosti či kompetence, které jim mohou pomoci k dosažení úspěchu v pracovním životě i pozitivnímu vnímání potřeby dalšího celoživotního vzdělávání. Lze předpokládat, že tyto kurzy budou přínosem i pro menší zaměstnavatele či osoby OSVČ, které mají zhoršený přístup k celoživotnímu vzdělávání.

Pilotními partnery projektu CeRC CZ jsou:

 • VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9
 • Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, Praha 5
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Fr. Křižíka, Praha 1
 • Střední škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium, Praha 9
 • Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8
 • Střední průmyslová škola dopravní, a.s, Praha 5
 • Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha 4
 • Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o., Praha 7