Aktuality
Kurzy
Počet zobrazených záznamů:

Seznam kurzů

Obsazeno
Aktivní využívání veřejně přístupné chemie
Kurz bude zaměřen na chemii, se kterou se setkáváme při našich každodenních aktivitách, aniž si to možná v plné šíři uvědomujeme. Účastníci kurzu se seznámí nejen s všude přítomnou chemií a s její správnou a bezpečnou manipulací, ale i využívání jejích pozitiv s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí. Všude přítomná chemie tak bude po kurzu účastníkům nově rádcem a pomocníkem v každodenním životě.
Časová dotace: 8 h.
Časové rozložení: 1 x 2 hod./týdně
Termín zahájení: 1. listopad 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 8. listopad 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Připravujeme
AKTUÁLNÍ předpisy v elektrotechnice (nahrazující Vyhlášku č.50)
Kurz seznámí účastníky s vybranými aktuálními předpisy v elektrotechnice, která NOVĚ nahrazuje Vyhlášku č.50. Součástí kurzu je i seznámení s bezpečnostní práce na vyhraženém elektrickém zařízení a první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Kurz účastníky připraví na každodenní práci v souladu s aktuálními požadavky na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 3+3+4 hodiny
Termín zahájení: únor 2023 - březen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: certifikát o absolvování kurzu nebo osvědčení
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka
Zápis do kurzu bude zde otevřen od 19. prosinec 2022
Obsazeno
Akvarel
Technika akvarelu se pro svoji lehkost, eleganci a svižnost těší mezi zájemci o malbu velké oblibě. V kurzu získají zájemci z řad studentů i široké veřejnosti důkladný přehled o papírech, barvách a štětcích a seznámí se s různými postupy, jak s akvarelem pracovat. Existuje totiž mnoho způsobů, jak a co si s akvarelem počít, proto je vyzkoušíme všechny, a také budeme v rámci kurzu experimentovat. Účastníci kurzu budou mít k dispozici akvarelový papír, základní barvy a jeden akvarelový štětec.
Časová dotace: 21 h.
Časové rozložení: 9 x 2 h 20m.; vždy čtvrtky od 13 do 15.20 hod.
Termín zahájení: 6. říjen 2022 - 8. prosinec 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Akvarel v plenéru
Kurz je určen pro širokou veřejnost se zájmem o malování v přírodě. Je vhodný jak pro ty, kteří s technikou akvarelu teprve začínají, tak i pro zkušenější zájemce. Tři sedmihodinová setkání (10 až 17 h) v půvabných pražských zákoutích nabídnou oku malíře široké spektrum zajímavých pohledů a motivů. Akvarel je ideální technikou pro zachycení prchavých okamžiků, měnící se atmosféry v krajině, rychlé situační kresby postav v krajině, ale může být i skvělým prostředkem pro studijní kresbu rostlin, stromů a přírodních materiálů. Účastníci kurzu budou mít k dispozici akvarelový papír, základní barvy a jeden akvarelový štětec. První setkání 16. 7. ve Stromovce (Praha 7) Druhé setkání 27. 8. v Kinského zahradě (Praha 5) Třetí setkání 24. 9. ve Vojanových sadech (Praha 1)
Časová dotace: 21,5 h.
Časové rozložení: 3 x 7 h. (U posledního kurzu proběhne na závěr 0,5 h. zhodnocení.)
Termín zahájení: 16. červenec 2022 - 24. září 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
ArchiCad pro designery
Kurz je určen těm, kteří mají zájem naučit se pracovat s programem na vytváření projektů ve 2D, které se jim zároveň promítnou i ve 3D pohledu. Účastníci se naučí pracovat s materiály v programu, jejich skladbou a s kótami. Absolventi kurzu budou schopni např. vytvářet výkresy pro výrobu nábytku na míru.
Časová dotace: 24 h.
Časové rozložení: 8 x 3 h.
Termín zahájení: září 2022 - červen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Automatizace domácnosti
Teoretické seznámení s automatizačním systémem přináší tento kurz. Účastníci se seznámí s vytvářením blokovým schémat automatizace domácnosti. V praktické části si ověří své dovednosti při zapojení a programování automatizačního systému.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5hod.
Termín zahájení: 17. září 2022 - 22. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Bezpečné chemické pokusy pro školy i veřejnost
V kurzu se účastníci seznámí s nejběžnějšími chemickými látkami a poznají, že chemie je velmi užitečná a zábavná. Zaměříme se na využití běžně dostupných chemikálií. Ukážeme si několik jednoduchých pokusů, které lze s dětmi praktikovat nejen doma, ale i za při přísných bezpečnostních podmínek ve škole. Spousta chemických prostředků se dá jednoduše nahradit přírodními látkami. Absolventi kurzu tak budou vybaveni schopnostmi, jak interaktivní formou seznamovat své okolí, zvláště děti s chemií, rozvíjet u nich jak zájem o toto odvětví, tak i budovat v nich vnímání možnosti využívání při jakékoliv své činnosti přírodních chemických látek oproti těm průmyslově vyráběným.
Časová dotace: 8 h.
Časové rozložení: 1 x 2 hod./týdně
Termín zahájení: 20. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 3. listopad 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Dějiny umění
Kurz seznamuje účastníky s historií umělecké činnosti člověka od pravěku po současnou dobu, historickými slohy a epochami a společenskými souvislostmi umění.
Časová dotace: 45 h
Časové rozložení: Každý týden v úterý od 16.30 hod.
Termín zahájení: říjen 2022 - únor 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: SVŠUAŘ - Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Diagnostika kol u automobilů
Účastníci kurzu se seznámí se značením a druhy pneumatik a jejich vlastnostmi. Vyzkouší si vyvažování pneumatik automobilů. Naučí se také vyhledat správné hodnoty v technické dokumentaci.
Časová dotace: 4 h.
Časové rozložení: 1 x 2 hod./týdně
Termín zahájení: 17. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Digitální fotografie+postprodukce
Kurz naučí účastníky správnému použití digitálního kompaktního fotoaparátu, práci s bezzrcadlovými i zrcadlovými fotoaparáty. Účastníci se seznámí a v praxi si vyzkouší práci se základními postprodukčními nástroji.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5hod.
Termín zahájení: 17. září 2022 - 22. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Domácí telefony
Účastníci kurzu se naučí připravovat návrhy řešení a realizace jak analogového systému, tak IP systému domácích telefonů. Návrhy vhodných kabeláží a řízení přístupu do objektů. Součástí kurzů je pak i praktická instalace audio systému a video systému na zařízeních Urmet a XtendLan.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5 hod.
Termín zahájení: 3. prosinec 2022 - 10. prosinec 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Drobné opravy u automobilů
Účastníci kurzu se seznámí s postupy při jednoduchých opravách a údržbě automobilů. Tyto opravy by měl zvládnou běžný uživatel automobilu. Bude se jednat opravy, kde není nutné speciální nářadí.
Časová dotace: 16 h.
Časové rozložení: 1 x 2 hod./týdně
Termín zahájení: 18. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 1. listopad 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Ekonomika, marketing a management podniku
Kurz účastníky seznámí s postavením podniku na trhu, základy podnikání (živnostenským zákonem a zákonem o obchodních korporacích, povinnostmi podnikatele, založením podniku, vnitropodnikovými činnosti), marketingem (a to od práce s trhem, marketingovým mixem a cenou a její stanovením), managementem podniku v oblasti řízení procesů, vedením lidí, finančním managementem, manažerskými technikami a daňovými povinnosti podnikatele.
Časová dotace: 120 h.
Časové rozložení: Jedenkrát týdně, 3 h
Termín zahájení: únor 2022 - duben 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu, možnost vykonat jednotlivou zkoušku maturitní zkoušky
Pořadatel kurzu: SVŠUAŘ - Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Elektromobilita pro vozidla veřejné dopravy
Kurz je zaměřen na zvýšení dovedností základních úkonů údržby a kontroly důležitých funkčních celků elektroinstalace a pohonu elektrických vozidel veřejné dopravy a dobíjecích systémů. Seznámení se základními kontrolními činnostmi a měřicími přístroji s ohledem na BOZP a PO vzhledem k bezpečné funkci systému. Kurz klade důraz na environmentální vzdělávání a přispívá ke splnění Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 v oblasti hromadné dopravy (na adaptační opatření má město již od roku 2017 schválenou Strategii Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, ze které vychází a na jejíž doposud realizované úspěšné projekty modré a zelené infrastruktury dále navazuje).
Časová dotace: 42 h.
Časové rozložení: 5 hod. 1x týdně a dvě hodiny hodnocení
Termín zahájení: 7. říjen 2022 - prosinec 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Estetické dekorování
Tento kurz přináší účastníkům kompetence v oblasti dekorování interiéru, který je jednou z důležitých součástí vybavování či rekonstrukce nebytového či bytového prostoru. Účastníci se zde naučí pracovat se vzorníky, barvou a širokou škálou dekoratérských materiálů. Naučí se, jak je aplikovat a starat se o ně. Kurz je provázen širokou škálou obrazové dokumentace a naučí se zde rozlišovat různé typy interiérových stylů.
Časová dotace: 32 h.
Časové rozložení: 4 x 8 h.
Termín zahájení: květen 2022 - září 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Termín dalšího konání kurzu: říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Fotografická technika a technologie
Kurz funguje jako rozšířená verze kurzů Ovládání fotografického přístroje I a II. Účastníci se seznámí s konstrukcí jednookých zrcadlovek, expozičními režimy a důležitými funkcemi svého zařízení. Dále také s ostatním příslušenstvím potřebným k fotografování – světelné zdroje, záblesková zařízení, expozimetry, stativy, aj.
Časová dotace: 6 h.
Časové rozložení: 2 x 3 h.
Termín zahájení: říjen 2022 - říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Fotografie přírody
Obsahem kurzu je, jak správně komponovat fotografii v přírodě a využít k tomu vhodné techniky. Jak nejlépe na focení makrofotografie v přírodě a které nejvhodnější techniky pro uvedené typy fotografií se používají.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5hod.
Termín zahájení: 17. září 2022 - 22. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Internet věcí ve výuce
Kurz ČVUT FEL seznamuje s možnostmi využití konceptu Internetu věcí v praxi. Zkraje se dotýká historických zajímavostí a nastiňuje vize do budoucna. Poukazuje na zjevné cíle a požadavky konceptu a předkládá možná řešení. Objasňuje jednotlivé komponenty konceptu jak z pohledu technického tak i z programového a ukazuje základní možnosti komunikace mezi nimi. Zmiňuje též možnosti zpracování a ukládání dat v tzv. cloudech, které podrobuje detailní klasifikaci. V praktické části ukazuje využití platformy tzv. embedded počítačů jako nosného prvku služby v konceptu internetu věcí (IoT) na modelových úlohách měření fyzikálních veličin prostřednictvím specializovaných sensorů, ukládání změřených hodnot a jejich následnou vizualizaci. U účastníka se očekává základní znalost elektrotechniky a PC, orientace a hledání na Internetu. Nadšení pro učení se nových věcí.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 1 x 2hod./týdně, 6 hodin on-line přednášky + 4 hodiny laboratoř ČVUT
Termín zahájení: 25. květen 2022 - 23. červen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická a Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Kamerové systémy
Účastníci kurzu se seznámí s konstrukcemi moderních kamerových systémů, různými typy realizací kamerového systému s analogovými kamerami a realizacemi IP kamerových systémů. V praktické části si ověří své dovednosti při instalaci kamerového systému Hikvision jako představitele IP systémů a kamer Dahua, Hikvision a Cantonk jako zástupců analogových kamerových systémů.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5hod.
Termín zahájení: 10. září 2022 - 8. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: 5. listopad 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Komerční fotografie
Obsahem kurzu komerční fotografie je široká škála témat od produktové fotografie a jednoduchých reklamních zátiší až po fotografii architektury. Důraz bude kladen na práci s různými materiály, které vyžadují různý přístup při svícení – plast, sklo, kov. Studenti si osvojí práci s profesionálním ateliérovým vybavením, naučí se ale i jednoduché a levné triky, které jim usnadní profesionální práci.
Časová dotace: 40 h.
Časové rozložení: 5 x 8 h.
Termín zahájení: říjen 2022 - prosinec 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Kresba
Kurz je určen pro ty, kteří se zajímají o získání, nebo i upevnění základních kresebných dovedností a které budou odrazovým můstkem pro malbu. Účastníci se seznámí s různými technikami kresby a malby, vyzkouší si kresbu zátiší a kresbu podle živého modelu, naučí se vyměřovat zobrazovaný objekt, pracovat s kompozicí, proporcemi, linkou, stínováním a barvami. Získají také základní přehled o materiálech pro kresbu a malbu.
Časová dotace: 21 h.
Časové rozložení: 9 x 2 h 20m.; vždy pondělky od 10 do 12.20 hod.
Termín zahájení: 3. říjen 2022 - 28. listopad 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Připravujeme
Kybernetická bezpečnost
Kurz ČVUT FEL se zaměřuje na oblast kybernetické bezpečnosti a etického hackingu a je určen pro běžné účastníky, tj. není určen pro IT specialisty / bezpečnostní odborníky. Absolvent kurzu získá znalosti terminologie, nebezpečí v kyberprostoru a zejména protiopatření, která je třeba provést, tedy jim umožní: rozpoznat hrozby a zranitelnosti, které se vyskytují v kyberprostoru; porozumět fázím útoků; používat nástroje a chování, které mohou snížit riziko útoků; porozumět komunikaci v sítích a analyzovat komunikaci prostřednictvím existujících nástrojů a pochopit principy manipulace a sociálního inženýrství. U účastníka se předpokládá základní znalosti práce na PC a vyhledávání na internetu (např. instalace operačního systému na vlastním PC).
Časová dotace: 80 h.
Časové rozložení: 24x1h přednáška, 24x2h praktické laboratoře (vzdálený přístup ČVUT pod vedením lektora), 2x4h víkendové soustředění na ČVUT FEL
Termín zahájení: listopad 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická a Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Zápis do kurzu bude zde otevřen od říjen 2022
Připravujeme
Malba
Kurz je určen pro studenty a širokou veřejnost se zájmem o získání, nebo i upevnění základních znalostí malby olejovými barvami. Účastníci se seznámí s materiálem, pomůckami potřebných pro olejomalbu a poznají jedinečné vlastnosti olejových barev, jejich výhody i nevýhody oproti jiným typům barev. Naučí se teorii barev a míchání různých barevných odstínů. Během kurzu se studenti postupně dopracují od malování základních geometrických tvarů k realistickému zobrazování skutečných objektu a světa kolem nás. Cílem kurzu je zprostředkovat zájemcům určitou míru jistoty pro další možný vývoj v malbě. K dispozici bude jedno plátno pro každého účastníka, paleta, sada štětců a základní olejové barvy.
Časová dotace: 21,5 h.
Časové rozložení: 9 x 2 h 20m.; vždy pondělky od 10 do 12.20 hod. (U posledního kurzu proběhne 0,5 h. zhodnocení.)
Termín zahájení: 9. leden 2023 - 6. březen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Zápis do kurzu bude zde otevřen od 31. říjen 2022
Obsazeno
Měření elektrických veličin
Účastníci se seznámí s měřícími přístroji a jejich obsluhou. Prakticky si vše každý vyzkouší na výukových panelech v dílně OV.
Časová dotace: 8 h.
Časové rozložení: 1 x 2hod./týdně
Termín zahájení: 3. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 10. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Připravujeme
Měření v datových sítích
Kurz ČVUT FEL seznamuje účastníky se základními měřeními prováděnými v moderních datových a telekomunikačních sítích, zejména metalických a optických. Problematika je nejprve zaměřena na měření prováděná na fyzické vrstvě, tedy na samotná přenosová média a jejich parametry. Z metalických sítí a přípojek se budeme zabývat především měřeními útlumu, přeslechů a impedancí, lokalizací odboček a nehomogenit na vedeních. V případě optických sítí se zaměříme na přímé i nepřímé metody pro měření útlumu a analýzu trasy pomocí metody OTDR. Na tuto problematiku navážeme současnými metodami pro měření a vyhodnocování parametrů sítí NG (Next Generation), tedy testování pomocí RFC 2544 a novějšího doporučení ITU-T Y.1564 (Y.156sam). Z testů a měření prováděných na vyšších komunikačních vrstvách se pak zaměříme na diagnostiku kvalitativních parametrů na IP vrstvě dle doporučení ITU-T Y.1540 a TCP testů dle RFC 6349. Teoretický výklad bude doplněn o praktické ukázky, demonstrace a měření v laboratoři na reálných datových sítích a přípojkách. U účastníka se předpokládá základní přehled v oblasti moderních datových a telekomunikačních sítí, alespoň rámcový přehled z oblasti parametrů metalických vedení (primární, sekundární parametry) a vlastností optických vláken. Dále je vyžadována alespoň rámcová znalost a přehled z oblasti datových sítí a moderních telekomunikačních sítí (G.fast, FTTx, Ethernet).
Časová dotace: 15 h.
Časové rozložení: 3+3+3+2+4 hod. / 11 hodin online přednášek + 4 hodiny praktických měření v laboratoři ČVUT
Termín zahájení: listopad 2022 - prosinec 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická a Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Zápis do kurzu bude zde otevřen od říjen 2022
Obsazeno
Modelování 3D objektů
Kurz nabízí zvládnutí modelování základních objektů v 3D prostředí za pomocí křivek. Účastníci se naučí používání polygonového pera ke konstrukci 3D modelu a texturování modelu a jeho aplikace v reálné scéně. Modelování rozsáhlejších objektů a jejich umísťováním do krajiny a příklady využití vypracovaných modelů pro doplnění filmové scény. Jedná se o navazující kurz na ,,Základy 3D tisku“, kde se účastník s 3D setká poprvé. Kurz modelování 3D objektů míří do průmyslové oblasti a to zejména v projektovém a prototypovém navrhování.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5hod.
Termín zahájení: 10. září 2022 - 24. září 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Připravujeme
Moderní CAD výroba
Účastník kurzu se naučí moderním postupem celý výrobní postup přípravy a výroby prototypového výrobku. Osvojí si všechny etapy činnosti od zpracování návrhu až po konečný výrobek. Naučí se vytvoření výkresu výrobku v programech AutoCAD Mechanical a Inventor v četně následné výrobní dokumentace a překlopit výkres do dat potřebných jako vstup pro CNC stroj. Současně se taky naučí ovládat CNC stroje, kdy na CNC vláknovém laseru si prakticky ověří své dovednosti při výrobě hliníkové, nerezové nebo ocelové části výrobku, které následně v dílně bude dále zpracovávat při seznamování s dalšími technikami různých spojů nebo svařováním až do vytvoření finálního prototypového výrobku.
Časová dotace: 20 h.
Časové rozložení: 1x2h týdně
Termín zahájení: únor 2023 - březen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka
Zápis do kurzu bude zde otevřen od 19. prosinec 2022
Obsazeno
Moderní telekomunikace
Kurz ČVUT FEL seznamuje s principy a funkcemi digitálních telekomunikačních systémů, a to jak klasických přenosových a spojovacích systému, tak konvergovaných paketově orientovaných systémů zapojených do univerzálních komunikačních sítí. Účastník kurzu pochopí principy rozsáhlých komunikačních sítí, specifika přístupových a páteřních sítí i pevných a mobilních systémů komunikace. Po absolvování kurzu se účastníci dokáží orientovat v široké problematice telekomunikací a budou schopni řešit dílčí problémy spojené s provozem aktuálně používaných technologií. U účastníka se očekává základní znalost elektrotechniky, schopnost porozumění psanému technickému textu, schopnost učit se nové věci.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 1 x 2hod./týdně, 6 hodin on-line přednášky + 4 hodiny laboratoř ČVUT
Termín zahájení: 25. květen 2022 - 21. červen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická a Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: 1. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Nábytkářská technologie
Kurz zájemce seznámí s pilařskou prvovýrobou, materiály v nábytkářské technologii a manipulace s nimi, stavbou a vlastnosti dřeva, typickými operacemi v nábytkářské technologii, výrobou a montáží nábytku, s druhy výrobně technologických linek (jejich parametry a výrobní kapacitou), technologickými dokumentacemi výroby, řízením výroby; průmyslovou výrobou stavebně truhlářských výrobků a dřevostavbami.
Časová dotace: 120 h
Časové rozložení: jedenkrát týdně v úterý od 16.00 hod.
Termín zahájení: 20. září 2022 - květen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu, možnost vykonat jednotlivou zkoušku maturitní zkoušky
Pořadatel kurzu: SVŠUAŘ - Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Nové trendy v náročné účesové tvorbě
Cílem kurzu je představení a praktický nácvik nových trendů a technologií v oboru kadeřník. Absolventi pod vedením špičkového odborníka (školitele) z praxe se budou teoreticky i prakticky seznamovat s novými technikami střihu, barvení vlasů a konečného stylingu. K výuce budou použity nejmodernější pomůcky a nářadí.
Časová dotace: 16 h.
Časové rozložení: 2x 8 hodin - 2 bloky
Termín zahájení: srpen 2022 - říjen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední odborné učiliště kadeřnické
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Připravujeme
Offline střih a export mezi postprodukčními programy
Kurz je určen pro zájemce o základ střihu multimediálního obsahu. Kurz je zaměřen na základní pochopení principu a nejen teoretické, ale i praktické pochopení základů střihové skladby. Důraz je v kurzu kladen na získání dovedností v popisu a pochopení vstupních formátů vhodných pro editaci, popis kontejnerů a kodeků vhodných souborů k práci s multimediálním obsahem. Část kurzu je zaměřena na hlubší pochopení formátů a přenosu souborů nejen mezi programy, ale i v zdrojových datech. Zejména kamery, zvukové stopy a jejich nastavení nutné pro bezproblémový export mezi řadou postprodukčních programů.
Časová dotace: 34 h.
Časové rozložení: 5 x7 h.
Termín zahájení: leden 2023 - listopad 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Zápis do kurzu bude zde otevřen od 1. listopad 2022
Obsazeno
Osvětlování fotografické scény
Kurz přináší seznámení se základy osvětlovací techniky a využití studiového osvětlení. Jak se profesionálně nasvětluje interiér a jak exteriéru. Jak připravit ateliérové osvětlování a kompozici pro fotografické techniky. A to vše si účastníci vyzkouší i v praktickém prostředí.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5hod.
Termín zahájení: 5. listopad 2022 - 19. listopad 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Ovládání fotografického přístroje I. a II.
Obsahem kurzu jsou základy práce s digitálním fotoaparátem. Účastníci se seznámí s konstrukcí jednookých zrcadlovek, expozičními režimy a důležitými funkcemi svého zařízení. Veškeré teoretické vědomosti si vyzkouší na praktických příkladech. V praxi si procvičí práci s expozičními režimy, clonou i závěrkou fotoaparátu. Využijí teoretické znalosti k vytvoření technických i výtvarných fotografií.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 4 x 2,5 h.
Termín zahájení: říjen 2022 - listopad 2022
Vhodnost kurzu: učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Portrétní fotografie
Kurz portrétní fotografie se zabývá způsobem práce s modelem, kompozici a osvětlením ve fotografii. Pro tyto účely jsou definovány základní světelné techniky, jako přirozené světlo, stálé umělé světlo a zábleskové světlo. Techniky se následně vyzkouší v ateliérových a externích podmínkách. V teoretické části práce se účastníci kurzu budou zabývat stavbou a inscenací obrazu, kterou poznají skrze portfolia vybraných osobností portrétní fotografie. Dále se seznámí z různými přístupy od klasického portrétu, přes polo-celek, až po detaily v netradičním úhlu záběru. Součástí kurzu je také praktická část, ve které bude možno otestovat nabyté vědomosti.
Časová dotace: 40 h.
Časové rozložení: 5 x 8 h.
Termín zahájení: říjen 2022 - prosinec 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Portrétní fotografie a práce s modelem
Kurz portrétní fotografie se zabývá kompozicí a osvětlením ve fotografii. Pro této účely jsou definovány základní světelné techniky, jako přirozené světlo, stálé umělé světlo a zábleskové světlo, které si účastníci následně vyzkoušejí v ateliérových a externích podmínkách. V teoretické části práce se účastníci kurzu budou zabývat stavbou a inscenací obrazu, se kterou se seznámí skrze portfolia vybraných osobností portrétní fotografie. Dále se seznámí z různými přístupy od klasického portrétu (pouze obličej portrétovaného) přes polo celek až po detaily se netradičním úhlem záběru. Součástí kurzu je také praktická část, ve které si účastníci budou moci otestovat nabyté vědomosti. Jedná se o rozšířenou variantu portrétního kurzu, kde se mimo jiné bude podstatná část kurzu věnovat modelu, stylingu, make-upu a studiu pózy.
Časová dotace: 20 h.
Časové rozložení: 4 x 5 h.
Termín zahájení: září 2022 - červen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Připravujeme
Postprodukční úpravy portrétů
Jak portrétní a módní fotografie, tak i postprodukční úpravy portrétu podléhají módním trendům, se kterými se účastníci v rámci praktických cvičení v tomto kurzu seznámí. Naučí se rychlé a účinné postupy při úpravách portrétů, ale zejména si osvojí komplikovanější postupy využívané zejména v módním a „beauty“ portrétu. Absolvent bude schopen retuše pleti na fotografiích s vysokým rozlišením bez toho, aby fotografie ztratila cokoliv ze své ostrosti a přirozenosti.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 5 x 2 h.
Termín zahájení: leden 2023 - listopad 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Zápis do kurzu bude zde otevřen od 1. listopad 2022
Obsazeno
Práce s osciloskopem
Kurz naučí účastníky ovládat osciloskop a používat jej pro měření základních elektrotechnických veličin. Dále se seznámí s používám osciloskopu v automobilní praxi, a to zejména s jeho využitím k diagnostice závad různých druhů snímačů a akčních členů. Závěr kurzu bude věnován zobrazení průběhu digitálních signálů v datových sběrnicích.
Časová dotace: 8 h.
Časové rozložení: 1 x 2 hod./týdně
Termín zahájení: 5. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 12. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Právo
Kurz poskytuje znalosti a dovednosti správného použití v oblastech základu práva, státoprávního uspořádání, ústavy, trestního práva (trestní zákoník a trestní řád), občanského práva (občanský zákoník a občanský soudní řád), insolvenčního zákona, zákona o rodině, pracovního práva a zákoníku práce, obchodního práva a zákona o obchodních korporacích a také živnostenského zákona a s tím spojené oblasti legislativy podnikání.
Časová dotace: 120 h
Časové rozložení: Jedenkrát týdně v úterý od 16.30 hod.
Termín zahájení: 20. září 2022 - květen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu, možnost vykonat jednotlivou zkoušku maturitní zkoušky
Pořadatel kurzu: SVŠUAŘ - Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Připravujeme
Přenos informace v internetu
Kurz ČVUT FEL účastníkům přibližuje implementaci referenčních vrstvových modelů. Seznamuje s principy a funkcemi digitálních paketově orientovaných telekomunikačních systémů zapojených do infrastruktury univerzálních komunikačních sítí. Dále popisuje základy přenosu zpráv, současné i budoucí možnosti internetu, a jak je lze využívat a podle potřeb upravovat. Účastníci také pochopí principy rozsáhlých komunikačních sítí, specifika přístupových a páteřních sítí, a to jak pevných, tak mobilních systémů komunikace. Účastníci se také seznámí s praktickými poznatky a jejich využitím v návaznosti na další příbuzné obory. Budou umět navrhovat a konfigurovat efektivní prostředky pro přenos informací v internetu. Po absolvování kurzu se účastníci dokáží orientovat v široké problematice telekomunikací a budou schopni řešit dílčí problémy spojené s provozem aktuálně používaných technologií. U účastníků se předpokládá základní přehled v oblasti moderních datových a telekomunikačních sítí, základní znalost angličtiny - alespoň porozumění psanému technickému textu (některé podklady mohou být angličtině).
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 1 x 2hod./týdně, prezenční v prostorách ČVUT
Termín zahájení: listopad 2022 - prosinec 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická a Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Zápis do kurzu bude zde otevřen od říjen 2022
Připravujeme
Principy počítačových sítí
Kurz ČVUT FEL seznamuje se základními principy a mechanismy komunikace v počítačových sítích se zaměřením na technologii Ethernetu, která je v dnešní době takřka jedinou funkční a zejména celosvětové rozšířenou implementací lokální počítačové sítě. Dále kurz popisuje zařízení zajišťující fungování celé počítačové sítě a podpůrné systémy pro řízení chodu a dohled služeb počítačové sítě. V praktické části kurzu bude možno si vyzkoušet teoreticky nabyté znalosti při realizaci několika úloh zaměřených na skutečné datové sítě v podmínkách virtuálního simulátoru počítačové sítě. U účastníka se očekává základní znalost správy PC, schopnost porozumění psanému technickému textu. Nadšení pro učení se nových věcí.
Časová dotace: 15 h.
Časové rozložení: 3+3+3+2+4 hod. / 11 hodin online přednášek + 4 hodiny praktických měření v laboratoři ČVUT
Termín zahájení: listopad 2022 - leden 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická a Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Zápis do kurzu bude zde otevřen od říjen 2022
Obsazeno
Přípravný kurz vedení účetnictví malých a středních podniků – pro rekvalifikační zkoušku
Každý podnik má snahu mít ve svém týmu kvalitní účetní. V případě malých podniků se jedná zpravidla o jednu osobu. Ta musí pracovat jednoznačně v souladu se stanovenými pravidly. Obdobně je tomu u středních podniků, kde působí poměrně malý počet osob zpracovávajících účetní záznamy. Jednoznačně nejdůležitějšími předpoklady pro práci s účetními programy jsou spolehlivost, zodpovědnost a schopnost srozumitelně předat výsledek svojí činnosti. Náš přípravný kurz má za cíl projít jednotlivé oblasti, ve kterých se má správně orientovat účetní podniku
Časová dotace: 140 h.
Časové rozložení: 1x týdně vždy od 15.30 do 19.30 hod.
Termín zahájení: 6. říjen 2022 - 29. červen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu, Kurz k rekvalifikační zkoušce
Pořadatel kurzu: Euroškola Praha střední odborná škola s. r. o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Přístupové systémy
Kurz je zaměřen na přípravu účastníků pro zvládání přípravy návrhů a řešení komplexních přístupových systémů pro malé nebytové i bytové objekty, či jednotlivých pracovišť, včetně evidence pracovní doby.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5hod.
Termín zahájení: 5. listopad 2022 - 19. listopad 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Prodlužování a zahušťování vlasů
Cílem kurzu je teoreticky a hlavně prakticky naučit účastníky ovládat náročnou kadeřnickou techniku prodlužování a zahušťování vlasů. Absolventi se seznámí s různými způsoby technologických postupů práce, diagnostikou vlasů pro vhodné použití doplňujícího vlasového materiálu, způsoby mytí, stříhání, barevné úpravy, konečného stylingu a tvorbou vhodných účesů.
Časová dotace: 16 h.
Časové rozložení: 2x 8 hodin - 2 bloky
Termín zahájení: srpen 2022 - říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední odborné učiliště kadeřnické
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Programování databází
Kurz přináší kompetence v oblasti tvorby databázových struktur a návrhů datových tabulek. Účastníky naučí používat analýzu struktur databáze a vytvořit její schéma, a to včetně vzájemného propojování tabulek. Absolvent si tak osvojí cesty pro tvorbu rozsáhlých souborů pro sběr dat.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5hod.
Termín zahájení: 1. říjen 2022 - 8. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: 22. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Rendrování v praxi
Kurz renderování přináší zvyšování dovedností pro oblast designu interiéru, ve kterém se vytváří fotorealistické vizualizace vytvořeného návrhu. Účastníci by pro zdárné zvládnutí kurzu již měli mít základní znalosti práce v programech SketchUp a Vray. Naučí se pracovat s materiály, aplikovat světla a vytvářet přirozená prostředí pro vznik hezké vizualizace.
Časová dotace: 40 h.
Časové rozložení: 10 x 4 h.
Termín zahájení: 16. únor 2022 - 24. březen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Reportážní fotografie
Kurz reportážní fotografie obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části se účastníci kurzu seznámí s tvorbou osobnosti reportážní a dokumentární fotografie a s technickou stránkou. Prozkoumají pojem, co je to reportážní a dokumentární fotografie. Součástí kurzu je praxe v terénu, kde účastníci pod vedením pedagoga zkoušejí street fotografii a tematickou reportáž. Praktická část rovněž obsahuje hromadnou úpravu fotografií v postprodukčních programech a konzultace s vedoucím kurzu.
Časová dotace: 15 h.
Časové rozložení: 2 x 3 h. + 1 x 9 h.
Termín zahájení: říjen 2022 - prosinec 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Připravujeme
Rétorika
Správně a efektivně komunikovat je základem úspěchu v každé oblasti lidské činnosti a proto tento kurz přináší zvýšení kompetencí v komunikaci mezi lidmi, technikou mluvené řeči, verbální a neverbální komunikací, efektivního využívání jazykových prostředků, seznámení s chybami řečníků, tvorbou a přednesem souvislého projevu, osobností řečníka, základy prezentace, prezentačními technikami a to vše s převahou výuky praktickými cvičeními.
Časová dotace: 45 h.
Časové rozložení: Každý týden v úterý od 17.00
Termín zahájení: únor 2023 - červen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: SVŠUAŘ - Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Zápis do kurzu bude zde otevřen od leden 2023
Obsazeno
Skladba, stavba a kompozice foto. Obrazu
Kurz je určen těm, kteří mají zájmem o teoretické i praktické porozumění obrazového média. Cílem kurzu je zvládnutí a pochopení veškerých skladebných principů obrazu, včetně kompozičních pravidel, barevné skladby obrazu a četby vizuálního díla. Účastníci budou teoreticky seznámeni s každým skladebným prvkem obrazu, který si následně prakticky vyzkouší. Součástí bude rovněž rozbor finálních fotografií a jejich hodnocení.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5 h.
Termín zahájení: říjen 2022 - listopad 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Stop motio animace
Účastníci se v tomto kurzu získají dovednosti s tvorbou stop motion animace. Seznámí se základními pravidly kompozice a rámování obrazu a s osvětlovacími postupy a výpočtem správných světelných poměrů. Budou seznámeni s možnostmi vytvoření atmosféry za využití osvětlovací techniky a s rozdílností denního a „nočního“ svícení scény. Kurz je provede od přípravy scénáře, tvorby storyboardu, využití animatiku, k základním kameramanským dovednostem. Účastníci se seznámí s tvorbou loutkové, produktové a ploškové stop motion animace s využitím profesionálního softwaru Dragonframe.
Časová dotace: 20 h.
Časové rozložení: 4 x 5 h.
Termín zahájení: září 2022 - leden 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Streaming na soc. sítě I.
Obsahem I. části kurzu je seznámení nejen s technickým základem Streamingu běžně dostupnou formou služeb a aplikací, ale i ukázky složitější postupů a on-line střihu streamovaného multimediálního obsahu. Účastníci se seznámí s technologiemi pomocí aplikací Facebook, YouTube, Twitter, Vimeo, Instagram a jejich optimálním nastavováním. Dále pak s návody, jak nejen nastavit mobil, kameru a také s řešením možných problémů, vznikajících při snímání zvuku.
Časová dotace: 42,5 h.
Časové rozložení: 7 x 6 h.
Termín zahájení: září 2022 - únor 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Připravujeme
Streaming na soc. sítě II.
V II. části kurzu se ukazuje online střih pro streamované videa určená nejen pro přímý streamink ale i pro zajištění přenosu z akcí, včetně použití několika kamer, titulkování, vkládání grafiky a dalších multimediálních prvků.
Časová dotace: 42,5 h.
Časové rozložení: 7 x 6 h.
Termín zahájení: únor 2023 - listopad 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Zápis do kurzu bude zde otevřen od 1. prosinec 2022
Obsazeno
Studiová fotografie pro komerci a reklamu
V tomto kurzu se účastníci seznamují se základní výbavou fotografického ateliéru, naučí se pracovat se stálými i zábleskovými světly a různým příslušenstvím. Absolvent kurzu bude schopen nasvítit produkt nebo jednoduché reklamní zátiší difuzním i směrovaným světlem. Kurz je ideálním základem pro navazující kurz Komerční fotografie.
Časová dotace: 15 h.
Časové rozložení: 3 x 5 h.
Termín zahájení: září 2022 - červen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Testovací kurz
Proin in tellus sit amet nibh dignissim sagittis. Nulla pulvinar eleifend sem. Mauris dictum facilisis augue. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Integer in sapien. Duis viverra diam non justo. In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Integer pellentesque quam vel velit. Nulla pulvinar eleifend sem. Aliquam ante.
Časová dotace: 100 hodin
Časové rozložení: 1 h. / týdně
Termín zahájení: 24. únor 2022 - duben 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Testovací výstupy
Pořadatel kurzu: TEST poskytovatele
Obsazeno
Tvorba fotografií pro soc. sítě
Kurz je určen těm, kteří mají zájmem o rozšíření obrazové gramotnosti v oblasti sociálních sítí. Cílem kurzu je pochopení účelu sociálních sítí a následně tvorba, úprava a způsob prezentování obrazového materiálu na Facebooku, Twitteru, Instagramu aj. Účastník se naučí upravovat fotografie nejen z fotoaparátu pro prezentaci na sociálních sítích, ale také fotografovat telefonem a využívat mobilních aplikací pro úpravy, editaci a management svých prací.
Časová dotace: 15 h.
Časové rozložení: 5 x 3 h.
Termín zahájení: září 2022 - prosinec 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Úvod do střihových programů
Kurz se zaměřuje na seznámení se základem of-line střihu na dvou profesionálních programech. Účastníci se seznámí se základem a rozdílnou filozofií obou programů. Zejména se základem obsahové linky (Timeline), skladbou jednotlivých sekvencí, použití efektů, úpravy barev a exportu hotového média. Obsahem kurzu jsou také základní postupy při editaci zvuku. Účastníci kurzu budou seznámení také s postprodukcí exportem souborů a rozpracovaného obsahu na zpracování v dalších programech anebo přímo pro využití na sociálních sítích, či pro domácí archiv.
Časová dotace: 68 h.
Časové rozložení: 8 x 7 h. + 2 x 6 h.
Termín zahájení: září 2022 - červen 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Vedení účetnictví malých a středních podniků v provázanosti na zprávu auditora
Účetnictví každého podniku je vedeno s cílem rychlé a snadné orientace v rámci hospodaření instituce. Každý člen vedení chce vědět, jak si stojí jeho podnik, a to jak průběžně, tak i na konci účetního období, což bývá zpravidla kalendářní rok. V tom je role účetních zcela nezastupitelná. Náš kurz má podat dobrý návod, jak co nejlépe zvládnout úskalí účetních záznamů a zpracování přehledů o výsledcích ekonomiky podniku. Významnou roli sehrávají daňoví poradci a auditoři, kteří tyto záznamy a přehledy posuzují v okamžiku, než dojde k podání daňových přiznání. I zde by měl být kurz napomáhat, především na co si dát největší pozor, kde se vyskytují časté chyby, jak zaúčtovat sporné položky a podobně.
Časová dotace: 16 h.
Časové rozložení: 4.10., 11.10., 18.10. a 25.10 vždy od 15.30 do 19.30 hod.
Termín zahájení: 4. říjen 2022 - 25. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Euroškola Praha střední odborná škola s. r. o.
Termín dalšího konání kurzu: prosinec 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
VEX konstrukce a programování
Kurz nabízí modelování praktických situací pomocí více robotů VEX a jejich naprogramování pro vzájemnou součinnost. Řešení náročnějších operací. Vytvoření výrobní linky a její využití ve výrobních procesech.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 1 x 7 hod. + 1 x 3 hod.
Termín zahájení: 28. květen 2022 - 9. červen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Připravujeme
Video pro You Tube
Kurz je určen zájemcům o rozšíření svých znalostí v oboru multimédií. Účastníci se seznámí s tvorbou videa pro sociální sítě – od přípravy scénáře, tvorby storyboardu, základními kameramanskými standardy (velikost obrazu, rámování, rakurs, aj.), skladbou navazujících záběrů, základy práce s hudební a zvukovou složkou, základy střihu v Adobe Premiere až po výsledné renderování obrazu.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5 h.
Termín zahájení: leden 2023 - listopad 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Zápis do kurzu bude zde otevřen od 1. říjen 2022
Obsazeno
Výroba kosmetiky ve startup nebo jen v domácnosti
Kurz nabízí účastníkům zvládnout výrobu kosmetických výrobků nejen pro krásu, ale i pro léčebné účely. Velký apel je v kurzu kladen i na seznámení s přírodními látkami pro výrobu kosmetiky s ohledem na podporu udržitelnosti a také na seznámení s historií vývoje kosmetické výroby, kdy si účastníci vyzkouší výrobu kosmetiky podle receptů našich babiček.
Časová dotace: 8 h.
Časové rozložení: 1 x 2 hod./týdně
Termín zahájení: 18. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Zabezpečovací systémy
Kurz účastníky seznámí nejen se základními principy činnosti detektorů a programováním ústředen PZTS, ale naučí je obsluhovat i programovat v takovém rozsahu, aby absolvent byl schopen samostatné práce. Absolventi budou moc následně navrhovat vhodné systémy pro dané objekty a výběr vhodných komponentů.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5hod.
Termín zahájení: 10. září 2022 - 24. září 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Termín dalšího konání kurzu: 8. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základní diagnostika u automobilů
Obsahem kurzu je seznámení účastníků s problematikou automobilní diagnostiky se zaměřením zejména na problematiku sériové diagnostiky (využití diagnostických programů v PC). Účastníci se během semináře postupně seznámí s problematikou automobilní diagnostiky a jejím využitím v automobilním průmyslu a autoopravárenstvím. Následně se seznámí s jednotlivými druhy diagnostických přístrojů, jejich funkcemi a využitím. V průběhu semináře si účastníci vyzkouší jednotlivé funkce automobilních diagnostik používaných v automobilní praxi. Naučí využívat jednotlivé funkce od těch základních jako je čtení paměti závad, jejich mazání, resetování servisních požadavků až po pokročilé funkce, mezi které patří modifikace nastavení řídících jednotek, úprava parametrů některých funkcí atd. Zároveň se seznámí také s elektronickými systémy používanými v silničních vozidlech, jejich funkcí a dále se zobrazením vstupních a výstupních veličin a jejich vyhodnocením.
Časová dotace: 12 h.
Časové rozložení: 1 x 2hod./týdně
Termín zahájení: 5. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 12. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základní kurz pájení a tvorby DPS
Kurz je zaměřen na praktické zvládání pájení a seznámení s pájecí technikou. Součástí kurzu je i čtení elektrotechnických schémat a jejich přenos do formy DPS. Zvládnutí tvorby samostatného návrhy DPS a vytvoření výrobku dle předlohy.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5hod.
Termín zahájení: 11. červen 2022 - 25. červen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základní měření v elektrotechnice
Tento kurz by měl účastníky seznámit se základy elektrotechnických měření. Důraz bude kladen na srozumitelnou formu výkladu a skutečně praktickou využitelnost získaných informací. Účastníci kurzu si budou moci získané poznatky přímo prakticky vyzkoušet ve školní laboratoři. V kurzu studenty čeká úvod do problematiky elektrických měření, základní vlastnosti měřicích přístrojů, základní metody pro měření elektrických veličin, měření charakteristik elektrických strojů a přístrojů a měření charakteristik a parametrů elektronických prvků.
Časová dotace: 8h.
Časové rozložení: 1 x 2hod./týdně
Termín zahájení: 4. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 11. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základní práce s CO - svařování
Kurz nabízí seznámení se základním kurzem svařování tavící se elektrody v ochranné atmosféře plynu (MIG/MAG). Kurz nepřipravuje na získání svářecího průkazu, ale seznamuje a připravuje účastníky na profesní kurz řídící se normou ČSN 05 0705 „zaškolený pracovník“. Jedná se o nejnižší stupeň kvalifikace ve svařování v České republice. Dalším stupněm je „základní kurz svařování“. Příprava a zkouška pro oba dva stupně se řídí výše jmenovanou normou. Kurz se věnuje technologiím svařování a stehování plechů, obsluhou a nastavením svářecí jednotky, BOZ při práci a požárními předpisy, výběr jednoduchých testových otázek včetně správných odpovědí.
Časová dotace: 16 h.
Časové rozložení: 1 x 2 hod./týdně
Termín zahájení: 2. listopad 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 16. listopad 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základní úpravy fotografií Photoshop
Tento kurz účastníkům představí základními postupy úpravy fotografií v nejnovější verzi programu Adobe Photoshop a Adobe Lightroom. Absolvent kurzu bude tak schopen bez problémů nedestruktivně upravovat expozici, barvu, ořez, zvládne základní retuš i jednoduchou montáž z několika fotografií, převod do škály šedí i stylizaci pomocí filtrů. Obsahem kurzu jsou základní postupy pro úpravu fotografií všech fotografických žánrů a je dobrým základem pro navazující kurz Postprodukční úpravy portrétů.
Časová dotace: 20 h.
Časové rozložení: 10 x 2 h.
Termín zahájení: říjen 2022 - leden 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: MICHAEL - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Termín dalšího konání kurzu: únor 2023
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základní zámečnické práce
Kurz je určen pro účastníky, kteří již mají základní znalosti a zkušenosti v oblasti zpracování kovů. Bude zaměřen na rozšíření a zdokonalení znalostí z kurzu Základy ručního zpracování kovů.
Časová dotace: 8 h.
Časové rozložení: 1 x 2 hod./týdně
Termín zahájení: 12. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 19. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základy 3D tisku
Kurz je určen k zvládnutí základních dovedností tvorby 3D objektů, od naprogramování až po tisk na tiskárnách PRUSA a finální úpravy. Účastníky tak během celého kurzu čeká seznámí se základy 3D tisku od návrhu, obsluhy až po finální výrobek, který si sami navrhnou. Základy tvorby 3D objektů v programu tinkercad. Seznámení s druhy 3D tisku a jejich použití a práce s programem prusaslicer. Získání znalostí možností využití tiskáren Průša a praktických dovedností k nastavení, ovládání a jejich údržbě. Na závěr pak si vyzkouší práci s vytisknutými modely (postprocessing).
Časová dotace: 12 h.
Časové rozložení: 1 x 2 hod./týdně
Termín zahájení: 7. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 21. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základy domovní instalace
Účastníci kurzu se nejdříve seznámí se s problematikou domácí automatizace a se základy programování. Prakticky si vyzkouší základy domovní regulace spotřebičů, jako je např. topení, klimatizace, vzduchotechnika a žaluzie.
Časová dotace: 16 h.
Časové rozložení: 1 x 4 hod./týdně
Termín zahájení: 2. listopad 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 16. listopad 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základy měření u automobilů
V kurzu se účastníci seznámí s měřením a kontrolou provozních kapalin. Dále se naučí měřit tloušťku brzdových destiček a kotoučů. Součástí kurzu bude i vyhledávání správných hodnot v technické dokumentaci. Nezapomeneme ani na správné seřízení světel.
Časová dotace: 12 h.
Časové rozložení: 1 x 2hod./týdně
Termín zahájení: 3. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 10. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základy opracování dřeva
Kurz ve kterém bude převažovat získání praktických dovedností se základní prací v truhlářské dílně, bezpečností práce, péče o nářadí, práce s elektrickým nářadím, materiály v truhlářské výrobě, truhlářskými spoji, výrobou jednoduchých kusů nábytku a dekorací ze dřeva do provozoven i domácností, opravy drobného nábytku v nebytových či bytových prostorech.
Časová dotace: 64 h
Časové rozložení: ob týden, sobota čtyřhodinový blok
Termín zahájení: 10. září 2022 - duben 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: SVŠUAŘ - Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základy počítačové gramotnosti
Náplní kurzu bude seznámení se základními uživatelskými programy a jejich využití v běžném životě. Kurz je určen pro úplné začátečníky a připraví je na zvládání základních činností v administrativě.
Časová dotace: 16 h.
Časové rozložení: 1 x 2 hod./týdně
Termín zahájení: 3. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 10. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základy robotiky
Základem kurzu bude práce s robotickou stavebnicí. Každý účastník si postupně sestaví robota a naučí se robota naprogramovat k jednoduchým úkonům.
Časová dotace: 8 h.
Časové rozložení: 1 x 2 hod./týdně
Termín zahájení: 1. listopad 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 8. listopad 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základy robotiky a programování s robotickou rukou
V tomto kurzu se účastníci seznámí s výrobní linkou s robotickou rukou. Seznámí se a budou zvládat sestavení a programování tří robotických kompletů v návaznosti na reálný robotický manipulátor.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 2 x 5hod.
Termín zahájení: 5. listopad 2022 - 19. listopad 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základy ručního zpracování kovů
Kurz se zaměřuje na seznámení s základními mechanickými operacemi, které lze využít k běžným drobným opravám na pracovištích a v domácnostech. Absolventi se naučí správně řezat, pilovat, vrtat, vyrábět závity vnitřní i vnější a pájet.
Časová dotace: 10 h.
Časové rozložení: 1 x 2 až 3 hod./týdně
Termín zahájení: 11. říjen 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 25. říjen 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základy soustružení
Náplní kurzu bude seznámení se základní obsluhou soustruhu a orientací ve výkresové dokumentaci, včetně zásad BOZP. Každý účastník si osvědčí své dovednosti výrobou vlastního výrobku na soustruhu dle výkresu.
Časová dotace: 8 h.
Časové rozložení: 4 x 2 hod.
Termín zahájení: 9. listopad 2022
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Termín dalšího konání kurzu: 21. listopad 2022
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základy uměleckého kovářství
Základy technologie opracování kovů, bezpečnost práce, zámečnické práce v oblasti opracování studeného kovu, tepání, kování ve výhni, vytváření zdobných kovářských prvků, kování krbového náčiní, kování mříží, to vše nabízí jak v teoretické, tak ale hlavně praktické oblasti tento kurz.
Časová dotace: 64 h
Časové rozložení: ob týden, sobota čtyřhodinový blok
Termín zahájení: 10. září 2022 - duben 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: SVŠUAŘ - Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Do kurzu se nelze nyní přihlásit
Obsazeno
Základy uměleckého truhlářství a řezbářství
Cílem kurzu je seznámit účastníky s realizací zdobných technik a historickými souvislostmi od základů práce se dřevem, bezpečností práce, materiály a jejich přípravou, nářadím a péčí o něj, technikou řezby a zdobnými technikami (vytvářením intarzií a inkrustací).
Časová dotace: 64 h
Časové rozložení: ob týden, sobota čtyřhodinový blok
Termín zahájení: 10. září 2022 - duben 2023
Vhodnost kurzu: studenti / učitelé / veřejnost
Výstupy: Certifikát o absolvování kurzu
Pořadatel kurzu: SVŠUAŘ - Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Do kurzu se nelze nyní přihlásit