Aktuality
17. listopad 2022

CeRV CZ uspořádal pro pražské ředitele "Inspirativní autobus CeRV 2022."

I školy, které v rámci CeRV CZ připravují a realizují všechny tyto úžasné kurzy, které nabízíme, ví že je potřeba se neustále vzdělávat. Proto pro ně byla připravena třídenní vzdělávací aktivita "Inspirativní autobus CeRV 2022," kdy od 14. do 16.11. je náš autobus na okruhu přes jižní Moravu, Slovensko a Rakousko zavezl za pěti zajímavými aktivitami a inspirujícími příklady dobré praxe, které jak věříme, povedou k dalšímu zkvalitňování našich kurzů. Jelikož CeRV CZ sdružuje zatím 8 škol, tak jsme do autobusu přizvali kolegy z dalších aktivních odborných středních škol, které mají zájem na svém neustálém rozvoji a zkvalitňování nabízeného vzdělávání. 1. AKTIVITA, která byla připravena na jižní Moravě účastníkům představila aktuální nabídku výukových programů a možností využití VR technologie pro výuku odborných předmětů na SŠ a kurzy dalšího vzdělávání. 2. AKTIVITA se odehrávala už na Slovensku, kdy jsme navštívili střední odbornou školu SOŠ Senica. Zde nás čekalo seznámení s podmínkami odborného vzdělávání ve státní, více oborové škole na úrovni českých škol typu center odborných příprav techniko-hospodářských pracovníků a se situací v oblasti realizace rekvalifikačních kurzů, které tato škola realizuje v 7 oborech. 3. AKTIVITA nás převezla do střední průmyslové školy SPŠ Fajnorka, kde jsme absolvovali diskuzi k aktuálnímu stavu a dalšímu směrování odborného vzdělávání se zástupci asociace středních odborných škol SR a seznámili se s funkčními projekty, které slovenské školy realizují jako např. pilotně otevřeným bilingním technickým lyceem, zakládáním spolků absolventů škol a aktivní spoluprací s nimi, odbornými soutěžemi aj. Nechyběla ani upřímná diskuze nejen nad pozitivy, ale i riziky, které přináší duální vzdělávání a nebo nad zkušenostmi při rozšiřování spolupráce s firmami v rámci dalšího vzdělávání. 4. AKTIVITA, která se konala před odjezdem ze Slovenska, byla návštěva soukromé střední odborné školy, Duálná Akadémia – Súkromá SOŠ Automobilová, kde nás zástupci školy seznámili se systémem duálního vzdělávacího systému s podporou silného zaměstnavatele, neboť i v této oblasti se objevují rizika, vyplívající z tržních podmínek, panujících ve firemním prostředí. Během prohlídky školy jsme mohli i hospitačně nahlédnout do dvou jejich kurzů dalšího vzdělávání, které zrovna probíhaly pro pracovníky firemních partnerů školy. Neméně zajímavé bylo seznámení i s podporou profesních organizací, které mají velmi pozitivní roli při podpoře zajišťování a nastavování kvalitativních podmínek při realizaci odborného vzdělávání ve firmách. 5. AKTIVITA, která uzavírala naší inspirativní cestu, se konala v Království železnic ve Vídni obsahovala představení fungovaní a organizaci provozu této zábavně - vzdělávací společnosti a seznámení s polytechnickými aktivitami, které připravila a začíná realizovat pro vídeňské školy. INSPIRATIVNÍ AUTOBUS CeRV 2022 byl pro účastníky velmi zajímavým a inspirativním vhledem do vzdělávacích systémů v zemích, se kterými máme společnou historii i velmi podobné kulturní hodnoty. Důležité bylo, že jsme se mohli seznámit nejen s pozitivními inspirujícími prvky, ale i riziky, díky čemuž můžou být zástupci vedení zúčastněných škol ostražití ve své každodenní činnosti při zkvalitňování vzdělávacích služeb ve svých školách.

28. září 2022

Kurz plný inspirací a krásných účesů probíhal v rámci "Nových trendů v náročné účesové tvorbě"

V září byly vydány certifikáty prvním frekventantkám našeho kurzu „NOVÉ TRENDY V NÁROČNÉ ÚČESOVÉ TVORBĚ“, který byl realizován v rámci našeho projektu CeRV CZ. Účastnice se seznámily se současnými účesovými trendy dámské účesové tvorby. Na cvičných hlavách se pod vedením kadeřníka Jana Hlaváčka ze salónu Hairthusiasts, který dlouhodobě spolupracuje s naší školou, učily novým technikám střihů a konečné úpravě vlasů. Obsahem školení bylo i seznámení se s novými pomůckami, (např. použití supersonického vysoušeče nebo správné použití kadeřnického nářadí). Všechny dovednosti si měly účastnice možnost vyzkoušet a osvojit pro svojí další práci. Školitel zodpověděl množství dotazů. Cíl setkání – seznámit a naučit všechny zájemkyně některým novým náročným technikám v oboru kadeřnictví byl naplněn a největší radost jsme měli z jejich pozitivní zpětné vazby po skončení kurzu. Jan Cigánik, ředitel SOU kadeřnické.

25. září 2022

Na kurzu Akvarel v plenéru poznali účastníci kouzelná zákoutí Prahy

V sobotu 24.9. byl zakončen náš kurz AKVAREL V PLENÉRU, na kterém účastníci měli možnost proniknout do tajů akvarelové malby. O třech sobotách si vždy po celý den v kouzelných zákoutích Prahy, a to ve Stromovce, v Kinského zahradě a Vojanových sadech pod vedením naší přední malířky v akvarelové tvorbě, Marií Ladrové seznamovali se specifiky akvarelové tvorby v plenéru, kdy po přiblížení výběru vhodného místa k malování si účastníci mohli vyzkoušet např. zachycení vody, vodní plochy a vody v zeleni, nebo architektury či parkové nálady. Dále pak si vyzkoušeli jak správně zachytit přírodní motivy (voda, stromy) nebo i celkový pohled na město, které si užívali z vrcholu Petřína.

30. srpen 2022

Nabízíme Vám poslední volná místa v našich podzimních kurzech

Pomalu končí prázdniny a s novým školním rokem se opět rozjíždějí naše podzimní kurzy. Využijte poslední volná místa v našich podzimních kurzech, které v tuto chvíli Vám můžeme nabídnout u kurzů: *Dějiny umění; *Fotografická technika a technologie; *Kresba; *Nábytkářská technologie; *Ovládání fotografického přístroje I. a II.; *Právo; *Přípravný kurz vedení účetnictví malých a středních podniků – pro rekvalifikační zkoušku; *Reportážní fotografie; *Rétorika; *Skladba, stavba a kompozice foto. obrazu; *Vedení účetnictví malých a středních podniků v provázanosti na zprávu auditora; *Základní úpravy fotografií Photoshop.

20. červen 2022

Otevíráme první kurzy pro podzim roku 2022

Pro všechny zájemce otevíráme kurzy na září a říjen. Volné kurzy jsou označeny zeleným čtverečkem. Ve chvíli obsazení kurzu pak čtvereček zčervená. V tuto chvíli připravujeme ještě další kurzy pro podzim tohoto roku, které budou zveřejněny za týden, v pondělí 27. června. Budeme se na všechny zájemce těšit v našich kurzech.

28. květen 2022

Kurz plný interaktivnosti, i takový byl "VEX konstrukce a programování."

Dalším povedeným kurzem, který nepostrádal interaktivnost a zaměření na budoucnost a robotiku byl "VEX konstrukce a programování," který reagoval na poptávku zájemců z řad lektorů pražských polytechnický hnízd, což potvrdila i jejich účast na kurzu. Kurz účastníkům nabídl nejen další rozšíření jejich kompetencí pro ovládání této stavebnice, ale i pro efektivní přenos dovedností na další zájemce.

17. květen 2022

První certifikáty si ze SŠ-COPTH odnesli účastníci kurzu Výroba kosmetiky ve startup

V květnu byl ukončen zajímavý kurz "Výroba kosmetiky ve startup, nebo jen v domácnosti." Téma startupu přilákal do tohoto kurzu mladé účastníky, kteří s velkým zájmem se naučili a vyzkoušeli výrobu různých přírodních kosmetických produktů, jako například koupelovou sůl, dezinfekci na ruce nebo zinkovou mast. Kurz se setkal s velkým pozitivním ohlasem účastníků a splnil všem jejich očekávání.

4. duben 2022

Užijte si při pronikání do tajů akvarelu v krásných zákoutích Prahy

Dnes jsme otevřeli zápisy pro všechny se zájmem o malování v přírodě, kdy v rámci tří celodenních sobotních dnů proniknete do tajů akvarelu v půvabných pražských zákoutích Stromovky, Kinského zahradě a Vojanových sadech.

28. březen 2022

Otevíráme zápisy do nových kreativních fotografických kurzů.

Pro všechny kreativce, kteří by si rádi rozšířili své dovednosti s fotoaparátem máme radostnou zprávu. Dnes jsme otevřeli zápisy do zajímavých kurzů, kde si můžete zvolit mezi Digitální fotografií + postprodukcí, Osvětlování fotografické scény a Fotografií přírody. Přijďte si k nám užít kurzy naplněné kreativitou za hledáčkem fotoaparátu.

25. březen 2022

Internet, datové sítě nebo přenos informací, tak to jsou témata nově otevřených kurzů od FEL ČVUT.

Zajímají Vás témata z oblasti internetu, datových sítí nebo přenosu informací? Pak máme pro Vás radostnou zprávu, dnes otevíráme pro všechny zájemce o IT technologie zápisy do velmi zajímavých pěti kurzů: Internet věcí ve výuce, Měření v datových sítí, Moderní telekomunikace, Přenos informace v internetu a Principy počítačových sítí, které byly připraveny s FEL ČVUT a účastníky čeká získávání nových dovedností v moderně vybavených laboratořích této naší progresivní fakulty.

21. březen 2022

Otevíráme zápisy do kurzů zaměřených na robotiku či modelování 3D objektů.

Dnes se otevřely zápisy do dalších pěti nových kurzů, které ocení všichni, kteří se zajímají o moderní směry elektrotechnických oblastí, jakými jsou např. 3D modelování objektů, programování robotické ruky nebo automatizační systémy. Pro všechny, kterým jsou tato témata blízká, tak ne ně čekají kurzy: Základy robotiky a programování s robotickou rukou; Programování databází; Automatizace domácností; Základní kurz pájení a tvorby DPS a Modelování 3D objektů. Pokud Vás některý z těchto kurzů zaujme, budeme se na Vás těšit v našich kurzech.

20. březen 2022

Aktualizovali jsme kurz k Aktuálním předpisům v elektrotechnice.

Víte, že již skončila platnost Vyhlášky č.50 pro práci v elektrotechnice? My ano a proto jsme pro všechny zájemce aktualizovali kurz k Aktuálním předpisům v elektrotechnice, aby jste mohli být vždy připraveni dle nejaktuálnějších předpisů.

11. březen 2022

Otevíráme zápisy do 4 nových kurzů

Pro všechny zájemce o elektrotechnické kurzy máme radostnou zprávu, dnes otevíráme zápisy do čtyř nových zajímavých kurzů, které startují v květnu a zaměřují se na prohloubení si znalostí u různých komunikačních a bezpečnostních instalací jak v bytových, tak nebytových objektech. Objevte kouzlo kurzů: ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY, KAMEROVÉ SYSTÉMY, PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY a DOMÁCÍ TELEFONY. Více informací ke kurzům najdete po jejich rozkliknutí v našem nabídkovém listu. Budeme se na Vás těšit.

17. únor 2022

Na Škole Michael v rámci našich kurzů bylo slyšet první cvakání spouští fotoaparátů

Druhou školou, kde se rozjeli v rámci projektu CeRV CZ vzdělávací kurzy byla škola Michael, kde účastníci mohli ochutnat první hodiny kurzu Ovládání fotografického přístroje I. a II., při kterém se seznámili s ateliéry a lektorem. Následovala živá diskuse, plná nápaditých dotazů, o fotoaparátech a hlavně o konkrétních modelech každého z účastníků. Veškeré technické i mimotechnické problémy zvládl každý, pomocí rad lektora, vyřešit rovnou na místě a tudíž jsou fotoaparáty všech účastníků připraveny na další lekci i na domácí foto úkol, který budou za týden odevzdávat.

15. únor 2022

7. února jsme zahájili první kurz a to Ekonomika, marketing a management podniku na SVŠUAŘ

Kurz Ekonomika, marketing a management podniku startuje jako jeden z prvních pilotních kurzů CERV. Prezentovaný obsah kurzu přilákal dostatek zájemců, původně bylo plánováno 10 osob v kurzu, ale nakonec jsme vyhověli všem zájemcům a kurz navštěvuje 26 účastníků. Potěšila nás pestrost složení této skupiny v našem prvním kurzu, kde se sešli zájemci z řad veřejnosti, pedagogů i studentů školy. Lákavá je vidina maturity z ekonomiky či z účetnictví na konci kurzu. V pondělí 14. 2. proběhla již druhá lekce. Kvůli pandemii COVID realizujeme hybridní výuku, tedy komunikujeme nejen prezenčně, ale také on-line prostřednictvím školního e-learningového systému MOODLE.

1. únor 2022

Dnes 1. února začínáme

Vítáme vás na našem novém portálu s nabídkou našich kurzů CeRV CZ, nebo-li CEntra Rekvalifikací a Vzdělávání, kdy v rámci projektu I-KAP II., jsme pro všechny, kteří mají chuť o celoživotní rozšiřování svých dovedností, připravili zajímavé INOVATIVNÍ kurzy dalšího vzdělávání. Projekt je připraven s vědomím očekávaných změn na pracovním trhu a jeho hlavním cílem je poskytovat KAŽDÉMU a ZDARMA nové znalosti, u kterých je kladen hlavní důraz na získání praktických dovedností pro život.
Budeme se těšit, že Vás tyto kurzy osloví a s našimi lektory prožijete velmi zajímavé a inspirativní chvíle při objevování nových znalostí. Budeme se těšit na setkání s Vámi v našich kurzech.

Za celý tým CeRV CZ Marcela Davídková a Filip Kuchař